Osteoporoz Tedavisi Kellik İçin Umut Kaynağı Oldu

28 Ocak 2019 0 ile tansuat

OSTEOPOROZ TEDAVİSİ KELLİK İÇİN UMUT KAYNAĞI OLDU!

Osteoporoz tedavisi kellik için umut kaynağı oldu. Manchester Üniversitesi bilim insanlarının yapmış oldukları bir araştırma sonucunda osteoporoz tedavisi için kullanılan ilaçların kıl foliküllerinin büyümesine teşvik ettiği ortaya çıktı. Kırkı aşkın protez saç kullanıcısından alınan kafa derisi saç foliküllerini içeren örneklerin kullanıldığının belirtildiği araştırmada, osteoporozu tedavi eden ilacın, kıl foliküllerini çarpıcı biçimde etkilediğinin ortaya çıktığı ifade edildi.

KIL FOLİKÜLLERİNİ BÜYÜMEYE TEŞVİK EDİYOR!

AA haber ajansı tarafından yapılan habere göre, “PLOS Biology” dergisinde yayınlanan bir araştırma çerçevesinde 40’ı aşkın protez saç kullanıcısının başından kafa derisi saç foliküllerini içerin örnekler alındı. Doktor Nathan Hawkshaw liderliğinde yapılan laboratuvar çalışmasında osteoporozu tedavi eden ilacın kıl foliküllerini çarpıcı bir şekilde etkilediği ve büyümelerini teşvik ettiği gözlendiği belirtildi.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Proje ekibinin lideri olan Doktor Hawkshaw, söz konusu tedavinin insanlar üzerinde güvenli ve etkili olup olmayacağının yapılacak klinik deneylerin ortaya koyacağını ifade etti.

KILIN BÜYÜMESİNİ HEDEFLİYOR

Osreoporos ilacının kılın büyümesini yavaşlatan bir proteini hedef alan bir içeriğe sahip olduğunu belirten haberde, kelliğin (saç dökülmesinin) tedavisinde halihazırda kullanılan iki ilacın her zaman etkili olmadığına ve yan etkilerinin olduğuna dikkat çekildi.

osteoporoz - kemik erimesi nedir

OSTEOPOROZ NEDİR?

Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik yapısının zayıflamasıyla kemik kırılganlığında ve kırık ihtimalinde artma gibi kendini gösteren iskelet hastalığı olarak tanımlanır. Halk arasında kemik erimesi olarak tabir edilir. Bu hastalıkta bilinenin aksine kemik eriyip, akıp gitmez. Bu tanım kemik yoğunluğunun azalması anlamına gelmektedir.

Paylaş